KONTAKT

OZ STUBAčik pri Súkromnej materskej škole

Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

Bernolákova 2716/1

811 07 Bratislava

IČO: 53255372

Mail: stubacik@stuba.sk

Tel: +421 911 580 749

Tu nás nájdete 

vchod od Legionárskej ul.

STUBAčik