Stacionár STUBAčik

Starostlivosť aj pre deti do 3 rokov v priestoroch Súkromnej materskej školy Slovenskej technickej univerzity v Bratislave .

Určený pe prihlásené deti len v prípade voľných kapacít materskej školy:

Opatrovanie a starostlivosť o deti je zabezpečená odborným pedagogickým personálom. Keďže najmenšie detičky si vyžadujú osobitú starostlivosť, veľký dôraz kladieme v prvom rade na ich základné potreby.

Deti do 3 rokov sú podľa potreby dokrmované či prebaľované a starostlivosť o celkovú hygienu je u nás samozrejmosťou. Deti prezliekame alebo pomáhame s prezliekaním pred a po spánku, pred a po pobyte vonku, alebo v prípade potreby. Uspávanie najmenších prispôsobujeme ich návykom (hladkanie, spievanie, čítanie, poprípade cumlík či mojkáčik). Staršie deti usádzame na nočník, detské toalety a zabezpečujeme dostatočnú hygienu po použití toaliet.

Pred nástupom si dohodneme stretnutie, na ktorom si upresníme inštrukcie ohľadne starostlivosti o dieťatko. Zároveň Vám odpovieme na všetky Vaše otázky.

Aktivity
Denné aktivity sú zamerané hlavne na rozvoj jemnej/hrubej motoriky, sebaobslužných činností, celkový osobnostný rozvoj a prípravu na ďalšie vzdelávanie. Aktivity realizované hravou formou s využívaním špeciálnych edukačných a zároveň ekologických pomôcok. 

Pohyb a telesná zdatnosť
Už u detičiek v rannom veku je dôležité viesť ich k správnym návykom a preto majú aj najmenšie deti zaradené do denného režimu pohybové aktivity, ktoré rozvíjajú hrubú motoriku a podporujú správne držanie tela. Aktivity sú realizované hravou formou.

Materiálno-technické zabezpečenie má na starosti materská škola. Každé dieťa má zabezpečené hygienické či výtvarné pomôcky. Materská škola sa taktiež stará o nákup, pranie a žehlenie posteľnej bielizne aj uterákov. Čistota a hygiena v priestoroch MŠ ako aj starostlivosť o bielizeň je zabezpečovaná profesionálne, s použitím ekologických prostriedkov. 

Stravovanie zabezpečuje externý dodávateľ. Jedálne lístky sú zostavované podľa noriem, strava je pestrá a vyvážená. Okrem toho je naša škôlka zapojená do projektu „školské ovocie“, vďaka ktorému majú detičky zabezpečenú denne ovocnú desiatu. 
Rodič si hradí stravu v plnej sume (podľa cenníka poskytnutého dodávateľom)

Prevádzková doba: 7:00 – 16:30hod

ELEKTRONICKÝ PRIHLASOVACÍ FORMULÁR DO STACIONÁRA

PRÍP. VYPLENNÉ TLAČIVO POŠLITE NA: stubacik@stuba.sk

CENNÍK STACIONÁRA