2% Z DANE

Milí rodičia a priatelia,
v období odvádzania daní využite možnosť venovať 2% z nich na aktivity podľa Vášho výberu.
V tomto zdaňovacom období máte možnosť svoje 2% (v prípade PO aj 1%) venovať našej materskej škole prostredníctvom

OZ STUBAčik

Bernolákova 2716/1

811 07 Bratislava

IČO: 53326512

Poprosíme, aby ste o poukázaní informovali materskú školu prostreníctvom mailu stubacik@stuba.sk

Tlačivá na poukázanie 2% (1%, 3%) z dane:

nájdete aj na:

http://rozhodni.sk/poukazatel/ako-mam-poukazat-2-z-dane/

Tlačivá nájdete aj v materskej škole.

ĎAKUJEME!