Denný letný tábor STUBAčik 2023

170,00 

Kategórií:

Popis

CENA 170€/turnus zahŕňa: stravu (desiata, obed, olovrant, pitný režim) celodenné aktivity zamerané na šport, tanec, tvorivé dielne s odbornými pedagógmi, poznávanie Bratislavy, noc v tábore.